Καταρχήν θα πρέπει να δώσουμε τα θερμά μας συγχαρητήρια σε όλους αυτούς που κληρώθηκαν στα προπτυχιακά προγράμματα  του ΕΑΠ 2015-16 και ιδιαίτερα στο πρόγραμμα της Πληροφορικής. Τους ευχόμαστε να εφοδιαστούν με δύναμη και θέληση και να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους με επιτυχία.

Η δόμηση των σπουδών πληροφορικής 

Το προπτυχιακό πρόγραμμα της πληροφορικής ολοκληρώνεται σε 4 έτη, χωρίς να είναι δεσμευτικός ο αριθμός των ετών αφού ο φοιτητής κατά την διάρκεια των σπουδών του μπορεί, για προσωπικούς λόγους, να ζητήσει έως και δύο συνεχόμενα χρόνια αναβολή των σπουδών του. Ακόμα ο χρόνος σπουδών επηρεάζεται από τον αριθμό των θεματικών ενοτήτων που δηλώνει ολοκληρώνει με επιτυχία ο φοιτητής.
Κάθε θεματική ενότητα αποτελείται από ένα αριθμό μαθημάτων τα οποία διαπραγματεύονται τα γνωστικά πεδία της ενότητας. Για τα μαθήματα αυτά παρέχεται από το πανεπιστήμιο  έντυπο και ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό σημειώσεις, διαφάνειες, εργαλεία κτλ. Βέβαια ο φοιτητής είναι υποχρεωμένος να ανατρέξει πολλές φορές σε πηγές εκτός ΕΑΠ έτσι ώστε να εμπλουτίσει την γνώση του στο αντικείμενο.
Για την απόκτηση πτυχίου  του ο φοιτητής θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει με επιτυχία 12 ενότητες, εκ τις οποίες οι 9 είναι υποχρεωτικές. Αυτές είναι:

Θ.Ε. Κορμού (υποχρεωτικές):

- ΠΛΗ 10 Εισαγωγή στην Πληροφορική 
- ΠΛΗ 11 Αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού 
- ΠΛΗ 12 Μαθηματικά για  Πληροφορική Ι 
- ΠΛΗ 20 Διακριτά Μαθηματικά και Μαθηματική Λογική 
- ΠΛΗ 21 Ψηφιακά Συστήματα 
- ΠΛΗ 22 Βασικά ζητήματα Δικτύων Η/Υ 
- ΠΛΗ 24 Σχεδιασμός Λογισμικού 
- ΠΛΗ 30 Θεμελιώσεις Επιστήμης Η/Υ 
- ΠΛΗ 31 Τεχνητή Νοημοσύνη – Εφαρμογές

Ένα ενδεικτικό πρόγραμμα που μπορεί να ακολουθήσει ο φοιτητής είναι και το παρακάτω. 
Δίπλα από κάθε ενότητα εμφανίζεται η πιθανή δυσκολία του φοιτητή.

1ο έτος σπουδών

ΠΛΗ 10 (προγραμματισμός σε  C ).
ΠΛΗ 11 (προγραμματισμός σε SQL , χρονοδρομολόγηση) .
ΠΛΗ 12 (Μαθηματικά επιπέδου 3ης Λυκείου). 

2ο έτος σπουδών

ΠΛΗ 20 (γενικά δύσκολη, προσοχή!). 
ΠΛΗ 21 (Άλγεβρα Boole, γλώσσα μηχανής, κυκλώματα, προγραμματισμός σε συμβολική γλώσσα) βοηθητικές γνώσεις :ΠΛΗ10-ΠΛΗ11.
ΠΛΗ 22 (Μαθηματικά, σειρές Fourier, τριγωνομετρικοί αριθμοί, δίκτυα) βοηθητικές γνώσεις : ΠΛΗ12, ΠΛΗ10.

3ο έτος σπουδών

ΠΛΗ 24 (προγραμματισμός Java,UML, Μεταγλωττιστές) βοηθητικές γνώσεις :ΠΛΗ11, ΠΛΗ30, ΠΛΗ10.
ΠΛΗ 30 (γενικά δύσκολη, προσοχή!) βοηθητικές γνώσεις : ΠΛΗ20.
ΠΛΗ 31 (κατηγορηματική λογική, γενετικοί αλγόριθμοι)βοηθητικές γνώσεις :ΠΛΗ10, ΠΛΗ11, ΠΛΗ20, ΠΛΗ30.

4ο έτος σπουδών

ΠΛΗ 23 (Δίκτυα, προγραμματισμός HTML, CSS,PHP, JAVAscript) βοηθητικές γνώσεις: ΠΛΗ24, ΠΛΗ22.
ΠΛΗ 40 (ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ).
ΠΛΗ 42 (σχήματα Ζ) βοηθητικές γνώσεις: ΠΛΗ20, ΠΛΗ24, ΠΛΗ23, ΠΛΗ30.

Γενικά στο πρόγραμμα της πληροφορικής υπάρχουν 3 θεματικές που καθορίζουν και την πορεία των σπουδών, και έχουν για πολλούς αντικειμενική δυσκολία αφού είναι εξαρτημένες από τα μαθηματικά. ΠΛΗ12, ΠΛΗ20, ΠΛΗ30. Προσοχή λοιπόν με την διαχείριση των ενοτήτων. Αν θέλετε να πάρετε μία από αυτές τότε να την συνδυάσετε με άλλες πιο φαινομενικά εύκολες. Άλλωστε μην ξεχνάτε ότι, δεν είναι υποχρεωτικό να επιλέγετε 3 ενότητες την χρονιά!

Δυσκολία ο χρόνος 

Επειδή οι περισσότεροι φοιτητές είναι εργαζόμενοι ή άτομα με αυξημένες υποχρεώσεις στην καθημερινή τους ζωή, σημαντικό για την πετυχημένη ολοκλήρωση μιας θεματικής ενότητας είναι η οργάνωση του χρόνου σας και ιδιαίτερα του χρόνου μελέτης σας.  Γιαυτό θα πρέπει να απαντήσετε εγκαίρως στο ερώτημα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια ή το "Παλεύω" μόνος;

Δυσκολία εργασιών

Σε κάθε θεματική ενότητα για να έχετε δικαίωμα σε εξετάσεις θα πρέπει να εκπληρώσετε με επιτυχία ένα αριθμό γραπτών εργασιών. Το σύνολο των εργασιών εξαρτάτε από την ενότητα και την δομή της. Ο αριθμός ποικίλει από 4 έως 5 εργασίες. Με άριστα το 10 
ο φοιτητής θα πρέπει να μαζέψει τουλάχιστον τον βαθμό 20, από το σύνολο των εργασιών για να έχει δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις. Εύκολο; Μην προτρέχετε να χαρακτηρίσετε!
Οι εργασίες είναι απαιτητικές και θέλουν χρόνο, προσοχή και υπομονή να υλοποιηθούν. Χρειάζεται να καταβάλετε προσπάθεια και προσωπική ενασχόληση, όχι μόνο για να απαντήσετε σωστά αλλά για να είστε σε θέση να πετύχετε και στις εξετάσεις.

Δυσκολία Εξετάσεων 

Συνήθως ο χρόνος που δίνεται σε μια εξέταση είναι 3 ώρες. Τα θέματα των εξετάσεων είναι διαβαθμισμένα έτσι ώστε ο φοιτητής να φτάνει με ευκολία το 2 ή το 3. Μέχρι το άριστα 10 όμως, ο δρόμος δεν είναι καθόλου εύκολος, αφού ο φοιτητής αντιμετωπίζει το σύνολο της ύλης που έχει διδαχθεί σε όλη την ακαδημαϊκή χρονιά. Άγχος, αδιάβαστα θέματα, πιθανά μπλοκαρίσματα σε ερωτήματα, κακός διαμοιρασμός του εξεταστικού χρόνου, πολλές φορές οδηγούν στην αποτυχία.

Μην ξεχνάτε ότι είστε φοιτητές και σαν φοιτητές θα πρέπει να λάβετε σοβαρά και υπεύθυνα το ρόλο σας και το ρόλο του ΕΑΠ. Άλλωστε κάνατε το πρώτο βήμα με την εκλογή σας, ο δρόμος είναι δύσκολος, αλλά μπορεί να αλλάξει σημαντικά θετικά την ζωή σας.

Διαβάστε ακόμα: ΕΑΠ...όπως είναι