Σας ενημερώνουμε ότι η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) διοργανώνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα τον 1ο Μαραθώνιο Ανάπτυξης Εφαρμογών και Υπηρεσιών CITY CHALLENGE - crowdhackathon #smartcity, με θέμα την τεχνολογική και επιχειρησιακή καινοτομία στο ευρύτερο πεδίο των έξυπνων πόλεων (smartcities) υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ). Η δράση διοργανώνεται από τις 12 έως τις 14 Μαΐου 2017, στο Κέντρο Πολιτισμού “Ελληνικός Κόσμος - Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού”, με την οργανωτική και τεχνολογική υποστήριξη της ελληνικής εταιρίας καινοτομίας Crowdpolicy.

To CITY CHALLENGE – crowdhackathon #smartcity είναι ένας τριήμερος Μαραθώνιος Ανάπτυξης Καινοτόμων Εφαρμογών και Υπηρεσιών, στον οποίο θα αναπτυχθούν πιλοτικές υπηρεσίες και εφαρμογές που λύνουν προβλήματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και υποστηρίζουν την τοπική και εθνική ανάπτυξη μέσω των νέων τεχνολογιών.  Στο CITY CHALLENGE – crowdhackathon #smartcity μπορούν να συμμετέχουν ενεργά στελέχη των δήμων, νέοι επιχειρηματίες, προγραμματιστές, αναλυτές, φοιτητές και γενικότερα οποιοσδήποτε έχει μια ιδέα σε θέματα που σχετίζονται με την αυτοδιοίκηση και ενδιαφέρεται να την αναπτύξει και να την παρουσιάσει σε ολοκληρωμένη πιλοτική εφαρμογή στο διαδίκτυο ή/και σε κινητά τηλέφωνα.
Παράλληλα, θα διοργανωθούν εκδηλώσεις (workshop) με  σημαντικούς ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και συζητήσεις για καλές  πρακτικές σε  Δήμους στο  πλαίσιο των Τεχνολογιών Πληροφορικής και  Επικοινωνιών.

Στόχοι της δράσης

 •     Δημιουργία καινοτομίας, στήριξη της νεανικής και καινοτόμου επιχειρηματικότητας, ευκαιρίες στους νέους, καταπολέμηση της ανεργίας.
 •     Στήριξη της τοπικής οικονομίας, καθώς θα μπορούν να συμμετέχουν διαγωνιζόμενοι από όλους τους Δήμους, από όλη την Ελλάδα, οι οποίοι μπορεί στη συνέχεια να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση.
 •     Ανάδειξη και Δημιουργία έξυπνων και καινοτόμων λύσεων στα προβλήματα που απασχολούν δημότες και δήμους.
 •     Ανάπτυξη και παρουσίαση πιλοτικών εφαρμογών χρήσιμες στους Δήμους κατά τη διάρκεια του τριημέρου και βράβευση των ομάδων με τις καλύτερες εφαρμογές και ιδέες.
 •     Ανοικτή διάθεση αποτελεσμάτων των εφαρμογών.

Θεματικές ενότητες ενδιαφέροντος για τη δημιουργία εφαρμογών και υπηρεσιών
 •     Ηλεκτρονικές υπηρεσίες των Δήμων - ηλεκτρονική διακυβέρνηση - ανοικτά δεδομένα.
 •     Προώθηση της διαφάνειας και της λογοδοσίας.
 •     Προστασία του περιβάλλοντος και διαχείριση πόρων.
 •     Ανάπτυξη Τουρισμού.
 •     Υπηρεσίες προς τις επιχειρήσεις.
 •     Ανάπτυξη εφαρμογών για την τοπική οικονομία και αειφόρος ανάπτυξη.
    Internet of Things, Mobile & Smart Grids, Τεχνολογίες ICT, Τηλεματική, Διαχείριση Ενέργειας - Φωτισμός, Έξυπνα κτίρια - Κτίρια χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης, Δίκτυα μεταφορών - Οδικά δίκτυα - Διαχείριση κυκλοφορίας, Μεταφορές (ηλεκτροκίνηση, αεριοκίνηση, υβριδικά οχήματα) & ΜΜΜ, Διαχείριση νερού & αποβλήτων, Υγεία και Τηλεϊατρική.
    Ηλεκτρονικές πληρωμές, Crowdfunding.
    Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία.

Η δράση CITY CHALLENGE έχει ανάγκη υποστήριξης στα εξής επίπεδα:

    Χορηγική υποστήριξη για την ίδια την οργάνωση, ώστε να παραχθούν αξιοποιήσιμα αποτελέσματα στο ευρύτερο πεδίο των #smartcities.
    Βραβεία σε είδος, π.χ υποτροφίες, εξοπλισμός, κ.λπ.
    Θεσμική Υποστήριξη (Αιγίδα).
    Προώθηση του επικοινωνιακού υλικού.
    Υποστήριξη από μέντορες, που θα υποστηρίξουν με την εμπειρία τους, τις ομάδες που θα συμμετέχουν.

Η διαδικασία θα είναι συμμετοχική με την ενεργή συμμετοχή των Δήμων και των Στελεχών τους, της επιχειρηματικής και ακαδημαϊκής κοινότητας και κάθε ενδιαφερόμενου. Οι πολίτες έχουν ενεργό ρόλο, καθώς αναδεικνύουν τα προβλήματα και οι ίδιοι συμμετέχουν ως διαγωνιζόμενοι για να προτείνουν λύσεις. Οι θεματικές θα εμπλουτίζονται με τη συμμετοχή όλων, μέσω της ειδικής πλατφόρμας Διαβούλευσης (CrowdInnovation) που θα λειτουργήσει υποστηρικτικά.

Ειδικά για τους Δήμους, θα υποστηριχθεί για πρώτη φορά διαδικασία ηλεκτρονικής διαβούλευσης για την υποβολή αναγκών, ιδεών και προτάσεων που αφορούν τις ηλεκτρονικές υποδομές τους και τη βελτίωση της λειτουργίας, καθώς και την τοπική ανάπτυξη μέσα από καινοτόμες τεχνολογίες και πρακτικές.

Χρονοδιάγραμμα - Προγραμματισμός
1 Φεβρουαρίου - 30 Απριλίου: Ανοιχτή διαβούλευση για την υποβολή ιδεών, προτάσεων, σχολιασμό και ψηφοφορία για τις ανάγκες των πολιτών σε τοπικό επίπεδο και των Δήμων. Οι προτάσεις θα αξιοποιηθούν για την τελική επιλογή των ζητούμενων και των προδιαγραφών του μαραθωνίου. Έτσι, τα αποτελέσματα του city challenge crowdhackathon θα έρθουν να δώσουν λύσεις σε συγκεκριμένα ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες και τους Δήμους. Η διαβούλευση γίνεται online συνεχώς 24/7 μέσω της πλατφόρμας http://hello.crowdapps.net/city-challenge/ και καλούνται όλοι οι πολίτες και τα στελέχη των Δήμων να υποβάλουν τις προτάσεις τους και να σχολιάσουν τις ιδέες που έχουν δημοσιευθεί αναδεικνύοντας έτσι προβλήματα και λύσεις. Παράλληλα, θα διοργανωθούν διαβουλεύσεις τους Δήμους σε τοπικό επίπεδο.
Σάββατο 29 Απριλίου: Συζήτηση με τους υπεύθυνους καινοτομίας των Δήμων για τις ανάγκες των Δήμων και οριστικοποίηση των τελικών ζητούμενων και προδιαγραφών του διαγωνισμού. Στη συζήτηση θα συμμετέχουν οι επιτροπές υποστήριξης του city challange crowdhackathon, όπως μέντορες και επιτροπή αξιολόγησης.
1 Μαΐου: Οριστική δημοσίευση των ζητούμενων και των προδιαγραφών για την προετοιμασία των συμμετεχόντων.
12 - 14 Μαΐου: Διεξαγωγή του city challenge crowdhackathon.

Αξιολόγηση
Οι εφαρμογές θα αξιολογηθούν  με  βάση την ιδέα και τον βαθμό υλοποίησής της στο διάστημα του crowdhackathon, την καινοτομία της και το επιχειρηματικό ή κοινωνικό της ενδιαφέρον, καθώς και τη δυνατότητα άμεσης εφαρμογής στους Δήμους.

Εφαρμογές από την Κοινωνία - Για την Κοινωνία 
Οι καλύτερες πιλοτικές εφαρμογές και υπηρεσίες που θα παραχθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας,  βραβεύονται, θα είναι ελεύθερα διαθέσιμες και θα εξελιχθούν με την υποστήριξη της ΚΕΔΕ.
Παράλληλες Δράσεις. 
Στο πλαίσιο του CITY CHALLENGE θα οργανωθούν παράλληλες  ανοικτές δράσεις καινοτομίας, όπως θεματικά εργαστήρια (workshops), ημερίδες για καλές πρακτικές στην τοπική αυτοδιοίκηση, ενημέρωση για χρηματοδοτικά εργαλεία και τρόπους υποστήριξης έργων και δράσεων Δήμων, κ.α. Επιπλέον, θα διοργανωθεί έκθεση καινοτομίας  στην οποία μπορούν να συμμετέχουν Φορείς και Επιχειρήσεις.

Συμμετοχή 
Η συμμετοχή είναι ανοικτή και δωρεάν για όλους και υπάρχουν συγκεκριμένες θέσεις ανά ρόλο για τις οποίες ισχύει το μοντέλο first come first served. Για την είσοδο στο χώρο απαιτείται προηγουμένως εγγραφή μέσω της πλατφόρμας της διοργάνωσης.

Στο Crowdhackathon υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής, με τους ακόλουθους ρόλους:
Oμάδες προγραμματιστών, για υλοποίηση των εφαρμογών. Μπορούν να είναι προγραμματιστές, αναλυτές, designers, σύμβουλοι, κοκ.  Συμμετέχουν σε ομάδες από 2 - 5 άτομα (επιθυμητό). Οι εφαρμογές θα βραβευθούν από ειδική επιτροπή με βάση κριτήρια, όπως η τεχνολογική και επιχειρησιακή καινοτομία, η δυνατότητα άμεσης εφαρμογής, η ολοκλήρωση της εφαρμογής εντός του μαραθώνιου, κ.λπ.
Δήμοι: Με την ανάδειξη προτάσεων, αναγκών και ιδεών, που μπορούν να ληφθούν υπόψη κατά τη διάρκεια του μαραθωνίου.
Μέντορες για καθοδήγηση και υποστήριξη των διαγωνιζομένων.
Εθελοντές για υποστήριξη στην διοργάνωση.
Επισκέπτες. Μπορεί να είναι στελέχη από εταιρείες, φορείς του δημοσίου τομέα και από Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και δεν διαγωνίζονται, αλλά παρακολουθούν την εξέλιξη των υλοποιήσεων, τις παρουσιάσεις και τις παράλληλες εκδηλώσεις.
Πάροχοι δεδομένων (data owners). Φορείς που θα διαθέσουν δεδομένα για αξιοποίηση και μπορούν να προέρχονται από το δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα.

Περισσότερες πληροφορίες για τη διοργάνωση και τους τρόπους συμμετοχής, βρίσκονται αναρτημένες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://crowdhackathon.com/smartcity/.
Για όλα τα οργανωτικά και διαδικαστικά θέματα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τις κ.κ. Βίκυ Σίμνου (ΚΕΔΕ), τηλ. 213 2147577, e-mail: simnou@kedke.gr και Bίκυ Φωτεινού (CROWDPOLICY), τηλ. 212 2134475, e-mail: hello@crowdpolicy.com.