Το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών (ΕΠΠ) παρουσιάζει τις δράσεις IdeaSquare & ATTRACT του ευρωπαϊκού ερευνητικούκέντρου CERN, σε κλειστή εκδήλωση στις 2 Ιουνίου 2017, στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΕΠΠ.
cern IdeaSquare &  ATTRACT

Σκοπός του IdeaSquare είναι να φέρει σε επαφή νέους επιστήμονες και να συμβάλλει στην ανάπτυξη καινοτόμων ιδεών,τεχνολογιών και προτύπων, σε επίπεδο σύλληψης της βασικής ιδέας και επίδειξης της δυνατότητας εφαρμογής της. Γιατην εκκόλαψη των ιδεών αυτών, προσφέρεται ένα ανοιχτό περιβάλλον που βοηθάει στην ανάπτυξη. Η εκπαίδευσή τους, πουγίνεται υπό στενή κοινή επίβλεψη από το CERN και τα συνεργαζόμενα πανεπιστήμια, θα εξοπλίσει τους νέους ερευνητές καιφοιτητές με δεξιότητες και εργαλεία για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της βιομηχανικής καινοτομίας και την ανάπτυξηνέων προϊόντων.

Η δράση ATTRACT είναι μια πανευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την επιτάχυνση της ανάπτυξης υψηλής απόδοσης των τεχνολογιώνανίχνευσης και απεικόνισης. Τα προϊόντα θα αναπτυχθούν μέσα από συνεργασία και προώθηση της καινοτομίας μεταξύ τωνευρωπαϊκών ερευνητικών ινστιτούτων, επιχειρήσεων, μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και πανεπιστημίων και θα είναιδιαθέσιμα στην αγορά.

Το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών, ως μέρος της προσπάθειάς του να ενθαρρύνει τη συμμετοχή των φοιτητών και ερευνητώνσε δράσεις ερευνητικών κέντρων του εξωτερικού, σας προσκαλεί να παρευρεθείτε στην κλειστή εκδήλωση παρουσίασηςτων δράσεων IdeaSquare & ATTRACT του ερευνητικού κέντρου CERN. Οι δράσεις θα παρουσιαστούν από τον κ.MarkusNordberg, Head of Resources Development.

Αναμενόμενα οφέλη για τους συμμετέχοντες:

Μετά την εκδήλωση οι ερευνητές και φοιτητές θα έχουν την δυνατότητα να γνωρίσουν καλύτερα τις δράσεις του CERN και ναμπορούν να συμμετέχουν σε αυτές.
  • Πληροφορίες για τις δράσεις του CERN.
  • Δικτύωση με εμπειρογνώμονες του CERN.
  • Δυνατότητα συμμετοχής στις δράσεις του IdeaSquare.
  • Πρόσβαση στην τεχνολογία και στην τεχνογνωσία του CERN.

Η εκδήλωση απευθύνεται σε:

  • Ερευνητές και Φοιτητές που βρίσκονται στο στάδιο της βασικής έρευνας.
  • Εν δυνάμει ή Νέους επιχειρηματίες που ενδιαφέρονται να αναπτύξουν νέα προϊόντα και υπηρεσίες βασισμένα στιςτεχνολογίες που έχουν αναπτυχθεί από το CERN.
  • Υπάρχουσες επιχειρήσεις, οι οποίες ενδιαφέρονται για τις τεχνολογίες του CERN.CERN

Δήλωση Συμμετοχής

Λόγω περιορισμένου αριθμού συμμετεχόντων, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσετε την ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ έως και την Τρίτη 30 Μαϊου 2017. Στη συνέχεια θα λάβετε ειδοποίηση για την διαδικασία συμμετοχής σας.

Πληροφορίες

Επιστημονικό Πάρκο Πατρών – Γραφείο Μεταφοράς ΤεχνογνωσίαςΒίκυ Τομαρά, 2610911556, tomara@psp.org.gr, Πάττυ Παναγοπούλου, 2610911553, panagopoulou@psp.org.gr
*** Όλη η εκδήλωση θα γίνει στα αγγλικά λόγω της συμμετοχής εκπροσώπων του CERN.