Με ανακοίνωσή του το ΕΑΠ απευθύνεται και προσκαλεί όλους τους ενδιαφερόμενους που θέλουν να φοιτήσουν σε Προπτυχιακά προγράμματα σπουδών.
Σύμφωνα με την απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Ε.Α.Π, προσφέρει 6 Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών με ετήσιες Θεματικές Ενότητες.

Πιο συγκεκριμένα :

1. Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες (ΦΥΕ)

2. Πληροφορική (ΠΛΗ)

3. Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΔΕΟ)

4. Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό (ΕΛΠ)

5. Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό (ΕΠΟ)

6. Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός ΙΣΠ
“Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου από την18η Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 15.00. Το σύστημα υποβολής αιτήσεων θα παραμείνει ανοικτό μέχρι τη συμπλήρωση του αριθμού των προσφερόμενων θέσεων ανά Πρόγραμμα Σπουδών και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 5ης Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 15.00.”
Αν ενδιαφέρεστε, μπορείτε να επισκεφτείτε την σελίδα του ΕΑΠ ή να διαβάσετε περισσότερες λεπτομέρειες στην Ανακοίνωση. Αν πιστεύετε ότι θα ενδιέφερε έναν δικό σας άτομο τότε απλά κοινοποιήστε την σελίδα για να τον ενημερώσετε, κάνοντας Share.