Σκαλωμένη στην γραφειοκρατία της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης και Εκπαίδευσης φαίνεται να είναι εδώ και χρόνια η υπόθεση με την Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια της ΠΛΗ37, του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.


Η ιστορία ξεκινά κάπου το 2010 όταν η σχετική απόφαση της Κοσμητείας της σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του ΕΑΠ διαβιβάστηκε στην Διεύθυνση Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης .

Από εκεί και ύστερα ξεκίνησε μια τρελή "κούρσα" στο λαβύρινθο της γραφειοκρατίας με την μια υπηρεσία να διαβιβάζει στην άλλη το έγγραφο.

Συγκεκριμένα, το  αριθ.  ΤΕΚ 1212/15-10-2010 διαβιβάστηκε από το ΕΑΠ στο Τμήμα Διορισμών  Διεύθυνση Προσωπικού  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, και στην συνέχεια το διαβιβαζόμενο, διαβιβάστηκε στην  Διεύθυνση Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με το αριθ. 13722/Δ2/27-10-2010. ως αρμόδια.

Με την σειρά της όμως,  η Διεύθυνση Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης διαβίβασε το έγγραφο με τον αριθ. 149006/Γ2/25-11-2010 στο τότε Παιδαγωγικό Ινστιτούτο για διατύπωση γνώμης.

Μετά από ένα χρόνο και με το αριθ. 98741/Γ2/02-09-2011 η Διεύθυνση Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης διαβίβασε στην Διεύθυνση Προσωπικού  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης απόσπασμα του πρακτικού του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου όπου σύμφωνα με αυτό εγκρινόταν η σχετική εισήγηση του ΕΑΠ για την ΠΛΗ37.

Όμως η  Διεύθυνση Προσωπικού  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (όντος αναρμόδια) ζητεί από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο αν στην απόφασή του είχε ληφθεί υπόψη τα άρθρα 1-9 του νόμου 3374/2005 αμφισβητώντας εν μέρη την Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση και συγκεκριμένα του ΕΑΠ. με το αρθ. 125091/Δ2/1-11-2011

Δεδομένου όμως την κατάργηση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, και αντικατάσταση του από το  Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής  με το Ν. 3966/ΦΕΚ 118/Α/24.5.2011 η απάντηση δεν ήρθε ποτέ!

Απόλυτα  φυσικό, μιας και η Διεύθυνση Προσωπικού  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης διαβίβασε έγγραφο σε υπηρεσία  την 1-11-2011 που είχε ήδη καταργηθεί από την 24.5.2011  και πρόσθετα είχε κρίνει ότι αρμόδια ήταν η Διεύθυνση Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και όχι η ίδια!!! Μπλοκάροντας ουσιαστικά την μέχρι εκείνη στιγμή διαδικασία.


Η ιστορία όμως συνεχίζεται, καθώς με την αδράνεια τόσο του ΕΑΠ όσο και την απροθυμία της Διεύθυνσης Προσωπικού  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  να διορθώσει ο λάθος της, φτάνουμε στο 2014!

Μετά από τέσσερα χρόνια λοιπόν το ΕΑΠ υποβάλει εκ νέου πρόταση με αρθ. ΤΕΚ-227/ 21-2-2014 και ΤΕΚ-352/13-3-2014 στην Διεύθυνση Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπου και διαβιβάζει με το αρθ. 39550/Γ2/17-3-2014 στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής...

Μέχρι σήμερα 2018, δηλαδή εδώ και τέσσερα ολόκληρα χρόνια, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής δεν έχει εξετάσει το αίτημα και δεν έχει υποβάλει την γνωμοδότηση του!!!

[Δείτε τα Σχετικά έγγραφα]

Παρόλα αυτά το  Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής σε εισήγηση προς τον Υπουργό Παιδείας σχετικά με την έγκριση πρότασης για τη διδακτική και παιδαγωγική επάρκεια και την αντίστοιχη νομοθετική ρύθμιση, αποφάσισε ότι :
Σχετικά με τη ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

1) Τα μαθήματα του Ειδικού Αντικειμένου και της γενικότερης γνωστικής περιοχής που καλούνται να κατέχουν οι απόφοιτοι ώστε να μπορούν να διδάξουν ενότητες μαθημάτων στο σχολείο (π.χ. Φυσικές Επιστήμες και όχι μόνο Φυσική) παρέχονται (1) από τα Πανεπιστημιακά Τμήματα και (2) τις Σχολές (κυρίως για τα μαθήματα των άλλων αντικειμένων της ενότητας, π.χ. όλα τα μαθήματα των Φυσικών Επιστημών) κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών - ως μαθήματα υποχρεωτικά, επιλογής ή και εκτός προγράμματος πτυχίου.

2) Τα μαθήματα παιδαγωγικού και διδακτικού χαρακτήρα προσφέρονται ή (1) από τα Τμήματα Προπτυχιακών Σπουδών (όπου αυτό είναι δυνατό) ή κυρίως (2) από: (α) την προς ίδρυση ειδική Δομή υπό την ευθύνη της Συγκλήτου ή (β) το ειδικό Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός των Σχολών στις οποίες εντάσσονται τα Παιδαγωγικά Τμήματα.

Το Υπουργείο Παιδείας ορίζει, όπως ενδεικτικά φαίνεται στον παρακάτω πίνακα, τα μαθήματα και τις αντίστοιχες διδακτικές μονάδες για αυτό το μέρος των σπουδών.

3) Το δεσμευτικό πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών για τα παραπάνω μαθήματα παιδαγωγικού και διδακτικού χαρακτήρα (με τους στόχους και τον κορμό περιεχομένου τους) διαμορφώνεται από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, το οποίο για το σκοπό αυτό συνεργάζεται με εκπροσώπους της πανεπιστημιακής κοινότητας.

4) Το σύνολο των γνώσεων των σχετικών με το επιστημονικό αντικείμενο, τη γενικότερη επιστημονική ενότητα, την παιδαγωγική, διδακτική και εκπαιδευτική ικανότητα πιστοποιείται, βάσει ελέγχου των μαθημάτων που έχει επιτυχώς παρακολουθήσει κάθε φοιτητής και φοιτήτρια, από την παραπάνω ειδική Δομή ή το ειδικό Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τα οποία παρέχουν και το αντίστοιχο πιστοποιητικό.

[Διαβάστε όλο το άρθρο εδώ ]

Ωστόσο μετά από ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με την απονομή παιδαγωγικής επάρκειας, και δημοσιεύτηκε την 27-3-2018  ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Κώστας Γαβρόγλου, δήλωσε: [ Πηγή :alfavita.gr ]

«Κάθε τμήμα που θέλει να προχωρήσει στην απονομή παιδαγωγικής επάρκειας, θα μπορεί να το πραγματοποιήσει μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και έγκρισης της απόφασης αυτής από τη Σύγκλητο του Ιδρύματος, χωρίς την υποχρέωση έγκρισης των προτεινόμενων Προγραμμάτων Σπουδών από άλλους φορείς.

Για τη διαμόρφωση των προγραμμάτων παιδαγωγικής επάρκειας, τα τμήματα θα μπορούν αυτονοήτως να ζητούν και τη συνδρομή άλλων τμημάτων ή και μελών ΔΕΠ, ειδικών στο αντικείμενο.

Στην κατεύθυνση αυτή θα προχωρήσουμε άμεσα σε νομοθετική ρύθμιση».
Τελικά ποιος πιστεύετε ότι ευθύνεται για αυτή την κατάντια; Με οκτώ χρόνια αναμονής για μια απόφαση, η οποία διαιωνίζεται ακόμα και σήμερα και από ότι φαίνεται έχει  μέλλον;