Αναρτήθηκαν  στην ιστοσελίδα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου τα Πρόγραμμα Παρουσίασης / Εξέτασης Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών περιόδου Απριλίου – Μαΐου 2018.

ελληνικο ανοικτό πανεπιστήμιο eaphelp

Οι ενδιαφερόμενοι ή/ και συμμετέχοντες θα πρέπει να να ελέγχουν τακτικά το αναλυτικό Πρόγραμμα της παρουσίασης τους, προκειμένου να λάβουν έγκαιρη γνώση σε περίπτωση τυχόν αλλαγών.

Τα Προγράμματα Παρουσίασης των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών θα αναρτώνται σταδιακά, ενώ διαθέσιμα αυτή την στιγμή είναι μόνο τα εξής:


ΤΛΧ   Τραπεζική, Λογιστική και Χρηματοοικονομική