Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων εισαχθεισών φοιτητριών και εισαχθέντων φοιτητών στο Νέο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Δημόσια Διοίκηση» με έναρξη μαθημάτων το χειμερινό και εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018-19 έδωσε το ΕΑΠ.

Συγκεκριμένα το ΕΑΠ έδωσε δύο καταλόγους για το χειμερινό και εαρινό εξάμηνο.

Επιτυχούσες και επιτυχόντες ΠΠΣ Χειμερινού Εξαμήνου

Επιτυχούσες και επιτυχόντες ΠΠΣ Εαρινού Εξαμήνου

Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν το πρόγραμμα σπουδών, μπορείτε να  ενημερωθείτε από τη γραμματεία του προγράμματός. Οι εισαχθέντες  φοιτητές μπορούν να επικοινωνούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και για έκτακτα ζητήματα τηλεφωνικώς, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή από τις 8:00 μέχρι τη 13:00 (Στοιχεία Επικοινωνίας).