Το ΕΑΠ με ανακοίνωσή του, απευθύνει πρόσκληση σε όσους ενδιαφέρονται να φοιτήσουν στα  Προπτυχιακά και Μεταπτυχιακά του προγράμματα σπουδών με έναρξη φοίτησης 1 Οκτωβρίου 2018.Η Πρόσκληση θα αφορά:
- τα Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών με ετήσιες Θεματικές Ενότητες:
    -- Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό
    -- Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό
    -- Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός
    -- Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες
    -- Πληροφορική
    -- Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών

- το Νέο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με εξαμηνιαίες Θεματικές Ενότητες:
    -- Διοίκηση Τουρισμού

- τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών με ετήσιες Θεματικές Ενότητες:
    -- Επιστήμες της Αγωγής
    -- Εκπαίδευση Ενηλίκων
    -- Σπουδές στην Ορθόδοξη Θεολογία MA
    -- Διαχείριση και Τεχνολογία Ποιότητας
    -- Περιβαλλοντική Κατάλυση για Αντιρύπανση και Παραγωγή Καθαρής Ενέργειας
    -- Διαχείριση Αποβλήτων
    -- Διαχείριση Τεχνικών Έργων
    -- Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές
    -- Προχωρημένες Σπουδές στη Φυσική
    -- Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός
    -- Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθηματικά
    -- Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα
    -- Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Φυσικών Επιστημών
    -- Συστήματα Κινητού και Διάχυτου Υπολογισμού
    -- Διοίκηση Μονάδων Υγείας
    -- Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων
    -- Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων
    -- Τραπεζική
    -- Master in Business Administration (MBA)
    -- Γραφικές Τέχνες - Πολυμέσα
    -- Σχεδιασμός Φωτισμού
    -- Ακουστικός Σχεδιασμός και Ψηφιακός Ήχος
- τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών με εξαμηνιαίες Θεματικές Ενότητες:
    -- Language Education for Refugees and Migrants
    -- Αθλητικές Σπουδές: Κοινωνιολογία, Ιστορία, Ανθρωπολογία
    -- Σύγχρονες Δημοσιογραφικές Σπουδές
    -- Δημόσια Ιστορία
    -- Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία
    -- Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς

- το Νέο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με εξαμηνιαίες Θεματικές Ενότητες:
    -- Εγκληματολογικές και Ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος

Έναρξη υποβολής των αιτήσεων ξεκινάει από την 4η Ιουνίου 2018 και ώρα 15.00. Το σύστημα υποβολής αιτήσεων θα παραμείνει ανοικτό μέχρι να συμπληρωθεί ο αριθμός των αιτήσεων και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 9ης Ιουλίου 2018 και ώρα 15.00.

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου