Σας δίνουμε ένα παράδειγμα πλήρους υλοποίησης της εφαρμογής. Σε καμία περίπτωση δεν είναι η λύση της εργασίας.
Το παράδειγμα αυτό καλύπτει όλες τις απαιτήσεις τις άσκησης 1 όπως αυτές έχουν τεθεί, και σε μεγάλο βαθμό  λεπτομέρειας.  (Κάντε κλικ στην εικόνα για μεγέθυνση )

Ο αριθμός των κλάσεων δεν είναι απαραίτητα αυτός, αλλά εδώ έχει τεθεί μια προσπάθεια για μείωση όσο το δυνατόν μας επιτρέπετε από τις απαιτήσεις, των κλάσεων που θα συμμετέχουν.
Μην ξεχνάτε ότι το εννοιολογικό μοντέλο είναι σχεδιαστικά το πρώτο στάδιο ανάπτυξης και για αυτό δεν θα πρέπει να παρουσιάζονται οι κατασκευαστές και οι μέθοδοι. Μια άλλη σχολή σχεδιασμού δέχεται την τοποθέτηση των κατασκευαστών και ορισμένων μεθόδων όπως αυτών των getters & setters. Στο παραπάνω διάγραμμα απεικονίζουμε το Java Class διάγραμμα, δηλαδή το πλήρης διάγραμμα της εφαρμογής.

Tip: Για να εισάγετε γρήγορα τα getter και setter μιας κλάσης αρκεί να πατήσετε τον συνδυασμό των πλήκτρων Alt+Insert από το πληκτρολόγιο. Από το παράθυρο που θα προκύψει διαλέξτε τι θέλετε getter ή setter. Στην συνέχεια διαλέξτε τις μεταβλητές και  και κάντε Generate. 

Είναι αυτό το πλήρες διάγραμμα;
Θα πρέπει όμως να λάβετε υπόψη σας ότι σε μια εφαρμογή μπορούν να υπάρξουν προσθήκες, διαφοροποιήσεις και αλλαγές. Συνεπώς ένας προγραμματιστής δεν είναι απαραίτητο να συμφωνεί προς την υλοποίηση με έναν άλλο. Η εφαρμογή άλλωστε θα μπορούσε να υλοποιηθεί με την δημιουργία static menu και εισαγωγή επιλογών από το πληκτρολόγιο, ή θα μπορούσε να υλοποιηθεί σε περιβάλλον GUI ή απλά σε ένα στατικό περιβάλλον με σειρά εντολών.

Εδώ λοιπόν θα βρείτε τον στατικό τρόπο υλοποίησης αν και δεν είναι και ευκολότερος τρόπος.
απαιτεί γνώσεις και αρκετή προσπάθεια μιας και οι απαιτήσεις είναι πάρα πολλές και περιπλέκονται μεταξύ τους.


Διαβάστε: Υλοποίηση της 2ης ΓΕ 2015-16 -ΠΛΗ24

Για όσους ενδιαφέρονται για την απόκτηση του επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.