Δουλεύοντας στο NetBeans την  εφαρμογή μας θα χρειαστούμε να δημιουργήσουμε  μια Βάση Δεδομένων. Για να το πετύχετε αυτό ακολουθείστε τα παρακάτω βήματα.


1. Καταρχήν από το NetBeans που βρισκόμαστε μεταβείτε στην καρτέλα Services από τα αριστερά του παραθύρου σας, και με δεξί κλικ στην επιλογή JavaDB ζητάμε Start Server, όπως δείχνει και η παρακάτω εικόνα.


2. Στην συνέχεια υλοποιείται η σύνδεση, στα αριστερά, και με δεξί κλικ στην επιλογή Java DB ζητάμε Create Database.


3. Στην επόμενη εικόνα εμφανίζει το αποτέλεσμα της επιλογής μας και μας ζητά να δώσουμε όνομα στην βάση δεδομένων μας, όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης.


Προσοχή στο όνομα του χρήστη. Το όνομα admin δεν το δέχεται η SQL και το παρουσιάζει ως reserved keyword, δηλαδή μια δεσμευμένη λέξη. Οπότε αλλάξτε το σε admin1. 
Αφού συμπληρώσουμε σωστά τα πεδία θα εμφανιστεί στην καρτέλα Services η διαδρομή της βάσης πχ. jdbc:derby://localhost:1527/employee [admin1 on ADMIN1]

4. Κατόπιν κάνοντας δεξί κλικ στη διαδρομή της βάσης σας ζητήστε Connect


Μετά την σύνδεση όπως εμφανίζεται και στην επόμενη εικόνα, εμφανίζεται η βάση δεδομένων με τους φακέλους της όπως ο φάκελος Table  που είναι και ο πιο σημαντικός για εσάς.


Πως δημιουργούμε πίνακες με κώδικα SQL.

Αν έχουμε δημιουργήσει τον κώδικα SQL με εντολές SQL τους πίνακες της βάσης μας τότε αντιγράψτε τον κώδικα από το αρχείο που τον έχετε, και με δεξί κλικ πάνω στο φάκελο Table ζητήστε Execute Command. Στην συνέχεια επικολλήστε, με δεξί κλικ και επικόλληση, το κώδικά σας μέσα στο παράθυρο που σας έχει εμφανιστεί. Το αποτέλεσμα θα πρέπει να είναι όπως δείχνει και η επόμενες δύο  εικόνες.
Για την δημιουργία της βάσης σας κάντε κλικ στην επιλογή Run SQL για να «τρέξετε» την εντολή και να δημιουργηθεί η Βάση Δεδομένων σας.

Αν όλα παν καλά και δεν έχετε κάποιο λάθος στο κώδικά σας, όπως μια  λανθασμένη σειρά υλοποίησης πινάκων που δημιουργεί συγκρούσεις γιατί αναφέρονται σε πεδία που ακόμα δεν υπάρχουν( η SQL ακολουθεί μια σειριακή υλοποίηση στη γλώσσα εντολών της ) ή ξεχάσατε κάποιο σημείο στίξης κλεισίματος του κώδικα τότε το αποτέλεσμα θα είναι θετικό και θα έχει την παρακάτω μορφή.


Ελπίζω να είναι χρήσιμος αυτός ο μικρός οδηγός. Μείνετε στο ΕΑΠ Help για να διαβάσετε άλλα χρήσιμα άρθρα.