Το 2ο Φόρουμ για την Στρατηγική της ΕΕ για την Μακροπεριφέρεια Αδριατικής- Ιονίου (EUSAIR Forum: EU Strategy for the Adriatic and Ionian Region), το οποίο διοργανώνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ελληνική Δημοκρατία με την υποστήριξη του EUSAIR Facility Point (στρατηγικό πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από το INTERREG V-B Πρόγραμμα Συνεργασίας Αδριατικής – Ιονίου 2014-2020) θα πραγματοποιηθεί στις 11 & 12 Μαΐου 2017, στα Ιωάννινα.
Η Εκδήλωση θα δώσει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες φορείς να παρουσιάσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους και να βρουν τους κατάλληλους εταίρους για τη σύναψη διεθνών συνεργασιών.

Οι Βασικοί θεματικοί τομείς είναι:

    Θαλάσσιες τεχνολογίες
    Υδατοκαλλιέργειες
    Τρόφιμα και ποτά
    Θαλάσσιες μεταφορές και υπηρεσίες
    Θαλάσσιο περιβάλλον
    Τουρισμός
    Διατομεακός τουρισμός: ICT, Μεταφορές, Ενέργεια, Υγεία

Ποιος μπορεί να συμμετέχει;

    Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους παραπάνω τομείς
    Πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα
    Επιμελητήρια
    Clusters
    Άλλοι οργανισμοί και ενδιαφερόμενοι από την περιοχή Ιονίου και Αδριατικής

Σημαντικές ημερομηνίες:

    Εγγραφή και υποβολή προφίλ: ως τις 5 Μαΐου 2017
    Αιτήσεις για συναντήσεις: 26 Απριλίου έως 5 Μαΐου 2017
    Αποστολή προκαταρκτικού ατομικού προγράμματος: 10 Μαΐου 2017
    Ημέρα διεξαγωγής της εκδήλωσης των Επιχειρηματικών Συναντήσεων: 11 Μαΐου 2017

Κόστος συμμετοχής:

    Η συμμετοχή στην Εκδήλωση είναι δωρεάν.
    Τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής επιβαρύνουν τους συμμετέχοντες.

Πηγή-info: Επιμελητήριο Ιωαννίνων