Το ΚΕΑΚ ( Κέντρο Επιχειρηματικότητας, Ανάπτυξης και Καινοτομίας), με σαφή προσανατολισμό στην τεκμηρίωση της γνώσης και της δια βίου μάθησης διοργανώνει, το πρόγραμμα με θέμα «Mobile Marketing». Σκοπός του προγράμματος είναι να παρέχει με κατανοητό και πρακτικό τρόπο το σύγχρονο Know How του Mobile Marketing. Η σύγχρονη Επιχειρηματικότητα πλέον στρέφει το ενδιαφέρον της στο κομμάτι του Mobile.
Οι συμμετέχοντες θα μάθουν:
-να σχεδιάζουν στρατηγική Mobile Marketing
-βελτιστοποιήσουν τη Mobile στρατηγική τους
-μετρούν και να είναι σε θέση να μετρήσουν την απόδοση της επένδυσης τους

Θεματολογία Προγράμματος:
22 Μαίου 2017

Χρήση Mobile Marketing και Επιχειρηματικοί Στόχοι
Ανάλυση των Mobile Συμπεριφορών του καταναλωτή όταν βρίσκεται στο στάδιο της αγοράς
Δημιουργία Mobile Personas

23 Μαίου 2017
Mobile Campaign Plan & Services
Mobile Budget
Mobile Marketing Plan
Κόστος προγράμματος: 40€
Απαραίτητη η προεγγραφή.
info

  • Ημερομηνία & Ώρα Διεξαγωγής: 22/05/2017 18:00

  • Διεύθυνση Διεξαγωγής: Λεωφ. Ελ. Βενιζέλου 104, Καλλιθέα 176 76, Ελλάδα

  • Διοργανωτής: ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

  • Περισσότερες Πληροφορίες: Πατήστε εδώ