Περισσότερες από 300 δραστηριότητες για την προώθηση της ψηφιακής ασφάλειας θα διεξαχθούν σε ολόκληρη την Ευρώπη κατά τη διάρκεια του ευρωπαϊκού μήνα για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, που είναι ο Οκτώβριος. Η εκστρατεία του 2017 θα επικεντρωθεί στην ασφάλεια στον κυβερνοχώρο στους χώρους εργασίας, τη διακυβέρνηση, την προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων, στην ασφάλεια στον κυβερνοχώρο στο σπίτι και σε δεξιότητες σχετικά με την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο.

Κατά την εναρκτήρια εκδήλωση, η οποία φιλοξενήθηκε στο Ταλίν από το ομώνυμο Πανεπιστήμιο Τεχνολογίας στις 29 Σεπτεμβρίου 2017, εκπρόσωποι από τον δημόσιο τομέα της ΕΕ, τη βιομηχανία, εθνικές συντονιστικές ομάδες και την ακαδημαϊκή κοινότητα, κατάθεσαν ιδέες και γνώσεις σχετικά με συστάσεις και συμβουλές για τον κυβερνοχώρο. Η εκδήλωση διοργανώθηκε από κοινού με την εσθονική αρχή για τα συστήματα πληροφοριών, τη CERT Estonia, το Πανεπιστήμιο Τεχνολογίας του Ταλίν και τον ENISA.

«Η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο αποτελεί θεμελιώδη λίθο του ψηφιακού κόσμου. Αποτελεί κοινή μας ευθύνη, όλων μας, καθημερινά» σχολίασε ο ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Επίτροπος Ψηφιακής Ενιαίας Αγοράς, Andrus Ansip. Από την πλευρά της, η Επίτροπος Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας, κυρία Mariya Gabriel, τόνισε: «στην επαγγελματική και την προσωπική τους ζωή οι άνθρωποι θα είναι σε θέση να προεξοφλούν ή να αντιμετωπίζουν επαρκώς τους ψηφιακούς κινδύνους μόνον εφόσον διαθέτουν επαρκή ενημέρωση και τις κατάλληλες δεξιότητες. Ο ευρωπαϊκός μήνας για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο συνιστά εξαιρετική ευκαιρία για να συμπληρώσουμε τα σχέδιά μας ώστε η ΕΕ να καταστεί ασφαλέστερη στον κυβερνοχώρο».

Εκδηλώσεις
Αναφερόμενος στον ευρωπαϊκό μήνα για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, ο εκτελεστικός διευθυντής του ENISA, καθ. Udo Helmbrecht, υπογράμμισε: «Για πέμπτο έτος συμπράττει ο ENISA με την Επιτροπή και τα κράτη μέλη για τη διεξαγωγή του ευρωπαϊκού μήνα για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Το 2017, ο ευρωπαϊκός μήνας για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο συγκεντρώνει εμπειρογνώμονες από όλη την ΕΕ με σκοπό να στηρίξει την ευαισθητοποίηση των καθημερινών χρηστών στις προκλήσεις της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο».

Ο ευρωπαϊκός μήνας για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο διεξάγεται καθ’όλη τη διάρκεια του Οκτωβρίου, σε ολόκληρη την Ευρώπη. Κάθε εβδομάδα επικεντρώνεται σε ένα διαφορετικό θέμα: η πρώτη εβδομάδα (2-6 Οκτωβρίου) στην ασφάλεια στον κυβερνοχώρο στους χώρους εργασίας, η δεύτερη εβδομάδα (9-13 Οκτωβρίου) στη διακυβέρνηση, την προστασία των δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής, η τρίτη εβδομάδα (16-20 Οκτωβρίου) είναι αφιερωμένη στην ασφάλεια στον κυβερνοχώρο στο σπίτι, ενώ η τέταρτη (23-27 Οκτωβρίου) στις δεξιότητες στην ασφάλεια στον κυβερνοχώρο.

Ο ευρωπαϊκός μήνας για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο διοργανώνεται από τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA), την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και περισσότερους από 300 εταίρους (τοπικές αρχές, κυβερνήσεις, πανεπιστήμια, ομάδες προβληματισμού, ΜΚΟ, επαγγελματικές ενώσεις) από όλη την Ευρώπη.
Πηγή:sepe.gr