Επίσημη σελίδα Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του ΕΑΠ

Την επίσημη σελίδα της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας (Σ.Θ.Ε.Τ.) του ΕΑΠ οργανώνουν και "εξοπλίζουν " ακαδημαϊκά  στελέχη της σχολής.
Δίδουμε την δυνατότητα στους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές μας να μελετούν και να σπουδάζουν χωρίς να απεμπολούν την επαγγελματική τους δραστηριότητα στοχεύοντας για τους ίδιους στο τέλος των σπουδών τους, στο να κατακτήσουν/καταλάβουν σημαντικές και καίριες επαγγελματικές, ερευνητικές ή ακαδημαϊκές θέσεις στον ευρύτερο χώρο που επαγγελματικά δραστηριοποιούνται.
αναφέρει σχετικά ο Καθηγητής Κοσμήτορας ΣΘΕΤ κ. Ιωάννης Κ. Καλαβρουζιώτης.

Αν και ακόμα η σελίδα δεν έχει την πλήρη ανάπτυξή της, ωστόσο καλύπτει ενότητες  Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, Τεχνολογίας και Πολιτικής Ενέργειας και Περιβάλλοντος, Τεχνολογιών Αειφορικής Διαχείρισης Αποβλήτων, Κινητού και Διάχυτου Υπολογισμού, Ποιότητας και Περιρρέουσας Νοημοσύνης.
Στην σελίδα της ΣΘΕΤ παρουσιάζετε το ερευνητικό έργο της σχολής καθώς και των Μεταπτυχιακών Εργασιών που αποτελούν μόνο ένα δείγμα της υψηλού επιπέδου έρευνας που εκπονείται στα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας.

Η ΣΘΕΤ εκδίδει ενημερωτικό επιστημονικό δελτίο που περιλαμβάνει εκτεταμένες περιλήψεις στις οποίες συνοπτικά παρουσιάζονται τα ευρήματα και τα συμπεράσματα από επιλεγμένες Μεταπτυχιακές Διπλωματικές Εργασίες (ΜΔΕ) που εκπονήθηκαν σε Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών (ΜΠΣ) της Σχολής.


Για να επισκεφτείτε το ενημερωτικό δελτίο εδώ.
Για να επισκεφτείτε την σελίδα της σχολής εδώ.