Τελευταία εβδομάδα για υποβολή αιτήσεων σε προγράμματα σπουδών του ΕΑΠ
Τελευταία εβδομάδα για υποβολή των αιτήσεων για εκδήλωση ενδιαφέροντος φοίτησης σε 6 Προπτυχιακά  Προγράμματα σπουδών του ΕΑΠ.

Συγκεκριμένα το σύστημα υποβολής αιτήσεων θα παραμείνει ανοικτό μέχρι τη συμπλήρωση του αριθμού των προσφερόμενων θέσεων ανά Πρόγραμμα Σπουδών και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 5ης Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 15.00.

Αφορά για τρέχοντα προγράμματα με  έναρξη σπουδών το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.