Αν και ο προγραμματισμός σε γλώσσα C αποτελεί το βασικό επίπεδο γνώσης, και εισαγωγή στην ιδέα του προγραμματισμού, ένας που ξεκινά τώρα μπορεί να αντιμετωπίσει δυσκολίες κάτι αναμενόμενο.

Ο δομημένος προγραμματισμός με τον συνδυασμό του μοντέλου ανάπτυξης του "καταρράχτη" με το οποίο αναπτύσσουμε μικροεφαρμογές στην γλώσσα C ,δεν αφήνει πολλά περιθώρια ελιγμού. 
Η δυσκολία όμως από έναν αρχάριο δεν έγκειται μόνο στην ανάπτυξη αλλά και στην κατανόηση και αναγνώριση της λειτουργίας ενός προγράμματος.

Σίγουρα σε περίοδο εξετάσεων, ο περιορισμός του χρόνου σε συνδυασμό με το άγχος να μην αποτελεί θετικούς παράγοντες απόδοσης. Το ΕΑΠ Help, για σας που δυσκολεύεστε, σας παρουσίαζει μια σειρά από προγράμματα -παραεδείγματα της C με τον ελάχιστο δυνατό γραμμών κώδικα που μπορούν να σας βοηθήσουν στην μελέτη σας.

Τα συγκεκριμένα προγράμματα θα μπορούσαν να αποτελέσουν θέματα εξετάσεων αλλά και χρήσιμα παραδείγματα αφού,  βασικό στοιχείο τους είναι ότι σας διευκολύνουν στο να κατανοήσετε βασικές έννοιες και ενέργειες κατά τον προγραμματισμό σε C όπως τι εκτυπώνεται και πότε ή εναλλακτικούς τρόπους εισαγωγής χαρακτήρων και string από το πληκτρολόγιο. 

Τα παρακάτω pdf αρχεία περιέχουν τέτοια προγράμματα και μπορείτε να τα κατεβάσετε για περαιτέρω μελέτη.