Η έναρξη αιτήσεων στο νέο Πρόγραμμα "Δημόσια Διοίκηση" του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου ξεκίνησε την 12/3/2018 και ολοκληρώνεται με το σύστημα υποβολής αιτήσεων
να παραμείνει ανοικτό μέχρι να συμπληρωθεί ο αριθμός των 1000 αιτήσεων και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 30ης Μαρτίου 2018 και ώρα 15.00.

Το ΕΑΠ αναφέρει ότι, για την εισαγωγή των φοιτητών στο χειμερινό και στο εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018-19, θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας βασιζόμενη στον χρόνο υποβολής της αίτησης.

Η ανακοίνωση των ονομάτων των υποψηφίων που εγγράφονται στο πρόγραμμα σπουδών, θα πραγματοποιηθεί  την 7η Μαΐου 2018.

Στο νέο προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Δημόσια Διοίκηση» με εξαμηνιαίες θεματικές ενότητες και με έναρξη σπουδών, για το χειμερινό εξάμηνο τον Οκτώβριο του 2018 και για το εαρινό εξάμηνο τον Μάρτιο του 2019, η φοίτηση είναι τετραετής και η ολοκλήρωσή του οδηγεί στην απόκτηση πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Για να υποβάλετε την αίτηση σας πατήστε εδώ.