Το ΕΑΠ όσον αφορά την πίστωση των λογαριασμών όσων δικαιούνται επιστροφή χρημάτων, κατόπιν έγκρισης της αιτήσεώς τους για χορήγηση υποτροφίας, με ανακοίνωσή του ενημέρωσε ότι   ότι τα απαιτούμενα στοιχεία θα διαβιβαστούν στο Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων από τη Δευτέρα 11-06-2018.Το Τμήμα αυτό θα αναλάβει  στη συνέχεια την ολοκλήρωση των επιστροφών. Κατά την τρέχουσα εβδομάδα θα ολοκληρωθούν οι απαραίτητες διαδικασίες, που αφορούν τη συγκέντρωση των λογαριασμών ΙΒΑΝ των δικαιούχων.

Πηγή