Το ΕΑΠ συμμετέχει στη διοργάνωση του Θερινού Σχολείου «Το Διαδίκτυο των Πραγμάτων … στα χέρια μας», το οποίο απευθύνεται σε μαθητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (14-16 ετών). 
 
Το Θερινό Σχολείο διοργανώνεται από το Ευρωπαϊκό Έργο UMI-Sci-Ed (Horizon2020) με στόχο την ανάπτυξη γνώσεων, δεξιοτήτων, στάσεων και κυρίως την επαφή των μαθητών με νέες, εξειδικευμένες τεχνολογίες και θα λάβει χώρα 25-28 Ιουνίου 2018 (στο τέλος του σχολικού έτους 2017-2018 και πριν τις θερινές διακοπές!) 

Στο Θερινό Σχολείο οι μαθητές θα ασχοληθούν με διάφορα τεχνικά αντικείμενα Πληροφορικής χρησιμοποιώντας κατάλληλο εργαστηριακό εξοπλισμό και θα αλληλοεπιδράσουν μεταξύ τους για να ενεργοποιηθούν, ερευνήσουν, ανακαλύψουν, δημιουργήσουν και αξιολογήσουν την τεχνολογία του Διαδικτύου των Πραγμάτων και τις τεχνολογίες 
UMI (Ubiquitous computingMobile computingInternet of Things) γενικότερα.

Η συμμετοχή στο Θερινό Σχολείο είναι δωρεάν (θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας).


Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στο συνημμένο αρχείο
 και στους παρακάτω συνδέσμους:

Ιστοσελίδα Θερινού Σχολείου/Δηλώσεις συμμετοχής: 
https://umi-sci-ed.cti.gr/UMISummerSchool/
Σελίδα Θερινού Σχολείου στο 
F/B:https://www.facebook.com/UMISummerSchool
Ιστότοπος Έργου: 
http://umi-sci-ed.eu/
Πλατφόρμα Κοινότητας 
UMIhttps://umi-sci-ed.cti.gr/
Email: info@daissy.eap.gr